غیر فعال کردن بارگزاری اولیه
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور

درباره ما

درباره ما

بیانیه ی ماموریت صندوق حمایت توسعه کشاورزی عشایری کشور :

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری حاصل مشارکت راهبردی تولیدکنندگان و دولت برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عشایری می باشد.این صندوق به عنوان یک مؤسسه مالی- اعتباری می خواهد از طریق جذب مستمر منابع تولیدکنندگان و دولت فعالیتهای تولیدی سهامداران خود و دیگر تولیدکنندگان در بخش عشایری کشور را پشتیبانی نماید.


صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی عشايری (سهامی خاص) در راستای قانون تشكيل صندوق های غير دولتی موضوع ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی سال 1379 ، فعاليت خود را رسماً از تاريخ 83/06/03 و با تعداد 58 عضو ، مركب از: 57 تشكل عشايری(15 اتحادیه،42 شرکت تعاونی) و يك شركت مادر تخصصی به نمايندگی از طرف دولت و با سرمايه 7،350،000،000ريال آغاز نمود كه 51 درصد از اين سرمايه توسط تشكل های عشايری و 49 درصد توسط دولت تأمين گرديد. این صندوق به عنوان تنها نهاد مالی پشتیبان در بخش عشایری کشور توانسته است با پرداخت تسهیلات ارزان ، به موقع و سریع با کم ترین تشریفات اداری خدمات مؤثری را به جامعه ی عشایری کشور ارائه دهد. با توفيقات الهی و پشتيبانی و حمايت عشاير غيور و زحمتكش از طريق تشكل های تعاونی خود و نيز حمايتهای دولت در طول سال های فعالیت و طی 26 مرحله ‌، سرمايه ی صندوق به بیش از800 میلیارد ریال برسد . هم اینک تعداد اعضای این صندوق به 237عضو حقوقی   (شامل : 21 اتحادیه استانی،215 شرکت تعاونی و 1 شرکت مادرتخصصی ) افزايش يافته است. با اين تعداد عضو حقوقی از تشکل های عشایری تمامی خانوارهای عشايری كشور به طور غیرمستقیم و از طريق تشكل های تعاونی خود عضو صندوق می باشند.
از مهمترین وظایف صندوق عشایری کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به اعضاء و تولیدکنندگان و مجریان طرحهای تولیدی بخش کشاورزی عشایری.
- تأمین مالی جهت تهیه نهاده های مورد نیاز تولیدات عشایر
- تأمین مالی جهت خرید دام زنده و تنظیم نسبی بازار عرضه محصولات عشایر
-تأمین مالی جهت واردات نهاده های دامی و مواد اولیه مورد نیاز فعالیت های تولیدی اعضاء
در راستای انجام وظایف صندوق عشایری از شروع تأسیس تاکنون فعالیتهای زیر را انجام داده است : توجه به اینکه مدیریت منابع و سرمایه در صندوق عشایری هدفی فراتر از به گردش درآوردن سادۀ پول دارد بنابراین به منظور استفادۀ بهینه تر از منابع صندوق ، حفظ پویائی و روند رو به رشد، هم افزائی سرمایه های جمع آوری شده، جلب رضایت اعضاء و صیانت بیشتر از سرمایه سهامداران، مدیریت صندوق عشایری از بدو تأسیس تاکنون اقداماتی را انجام داده است.

مهمترین اقدامات صندوق حمایت توسعه کشاورزی عشایری کشور

- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی پنج ساله برای صندوق کشاورزی عشایری
- کاربردی کردن طرحهای ارائه شده در راستای نیاز عشایر
- مدیریت زمان اختصاص یافته به تسهیلات براساس طرحهای ارائه شده
- مدیریت اختصاص ضرائب تسهیلات از طریق پیاده کردن آئین نامه اعتبارسنجی اعضاء و طراحی و اجرای جداول و نرم افزارهای مربوطه
- تسهیل و روان کردن مراحل پرداخت تسهیلات با حذف هرچه بیشتر ضوابط دست و پاگیر و در عین حال اطمینان از بازپرداخت تسهیلات.
-انجام نظارت بر تسهیلات مصرفی توسط ناظرین صندوق در ادارات امورعشایراستانها