اخبار و تازه ها

ابلاغ مبلغ 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای تامین خوراک دام و طیور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی :

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور مبلغ 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از طریق شرکت مادر تخصصی برای تامین خوراک دام و طیور در حال پیگیری و تخصیص است.