غیر فعال کردن بارگزاری اولیه
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور

تبدیل اقتصاد تولیدکنندگان از معیشتی به اقتصادی ضرورت بخش کشاورزی است

رئیس سازمان امور عشایر ایران :

تبدیل اقتصاد تولیدکنندگان از کشاورزی معیشتی به اقتصادی ضرورت است و کم‌توجهی به آن آسیب زیادی را به تولید وارد می‌کند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني صندوق عشایری به نقل از سازمان امور عشاير ايران،عباس پاپي‌زاده در نشست هدفمندسازي يارانه ها با مديران استان گلستان اظهار داشت: با دستور آغاز جراحي اقتصادي توسط رئيس جمهور نهاده هايي که به صورت آزاد در اختيار قرار مي گرفته به صورت دولتي با ارز ترجيحي در اختيار قرار مي گيرد و توليدکنندگان حمايت کرده و با قيمت ارزان تر در اختيار مصرف کننده ها قرار خواهد گرفت.

وي گفت: براساس قانون تنظيم بازار از زنجيره توليد، توزيع، مصرف و تامين نهاده توليد و فرآوري در نظام برنامه ريزي توليدي کشور برعهده جهاد کشاورزي است.

پاپي زاده بيان داشت: تبديل اقتصاد توليدکنندگان از کشاورزي معيشتي به اقتصادي ضرورت مهم اين بخش است که کم‌توجهي به آن آسيب زيادي را به توليد وارد مي‌کند.

نماينده ويژه وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان امور عشاير ايران افزود: کشورهاي توسعه يافته در هر بخشي از جمله تجارت، صنعت و کشاورزي توليد ويژه خود را  انجام مي دهند.


وي بيان کرد: در دولت سيزدهم همزمان با جراحي اقتصادي وظيفه حمايت و دفاع از توليدکنندگان مورد توجه قرار دارد و براي اين مهم زنجيره کامل توليد تا توزيع برعهده وزارت جهاد کشاورزي است.

نماينده ويژه وزير جهاد کشاورزي گفت: با تجربه نوسانات بازار و افزايش قيمت هاي سرسام آور در سال‌هاي گذشته بايد با امکانات و داشته هاي موجود مديريت کنيم که براي رسيدن به اين هدف آموزش هايي به صورت خاص براي تنظيم بازار شکل گرفته است.

پاپي زاده اظهار داشت: تنطيم بازار در اولويت اول قرار دارد و به يقين توليد را نبايد تعطيل کنيم و هيچ مماشاتي با مجموعه ها نخواهيم داشت.

    هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد

ارسال نظر