غیر فعال کردن بارگزاری اولیه
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور

تشکل های عشایری باید محصولات عشایر را برندسازی و بازارپسند کنند

رئیس سازمان امور عشایر ایران :

تشکل ها و تعاونی های عشایری باید بتوانند محصولات تولیدی عشایر را برندسازی و بازارپسند کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق عشایری به نقل از روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپی زاده در جلسه ای با مدیران عامل اتحادیه های تعاونی عشایری سراسر کشور با اشاره به اینکه تشکل های عشایری ظرفیت بسیار بالایی دارند و خیلی از مشکلات عشایر را برطرف می کنند، اظهار داشت: هر خانوار عشایری به صورت خوشه ای به تعاونی های عشایری متصل است و این یک ظرفیت بسیار خوبی است که باید آن را حفظ کنیم.

وی گفت: اگر در سال های گذشته به میزان افزایش تورم برای تشکل های عشایری ارزش افزوده ایجاد می شد، در حال حاضر حداقل دارایی این تشکل ها بیش از 20 هزار میلیارد تومان بود.

پاپی زاده با بیان اینکه تعاونی های عشایری در صف اول ارائه خدمات به عشایر هستند، گفت: متولی اصلی و پیگری کننده مشکلات عشایر در مرحله اول تعاونی های عشایری هستند و دولت نیز حمایت های لازم را از این تشکل ها انجام می دهد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه مجموع مصرف علوفه توسط دام عشایر در طول سال 9.4 میلیون تن است، توضیح داد: علوفۀ مرتعی که امسال می توانیم در مناطق عشایری برداشت کنیم دو میلیون تن است و اگر سرجمع پس چر مراتع هم 2.1 میلیون تن باشد، نیاز دام عشایر به علوفه دستی 5.3 میلیون تن است که برای تهیه این میزان 65 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که این را باید تشکل های عشایری و خود عشایر تامین کنند.

پاپی زاده درخصوص ضرورت تأمین نهاده های دامی عشایر توسط تعاونی های عشایری، تاکید کرد: اتحادیه ها و تعاونی های عشایری باید توانایی های خود را در تأمین نهاده های دامی مورد نیاز عشایر نشان بدهند و برای حمایت از عشایر، علوفۀ دامی مدت دار به عشایر بدهند و چند ماه بعد هزینۀ آن را بگیرند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: اتحادیه ها و تعاونی های عشایری همچنین باید تنوع بخشی در مشاغل و درآمد عشایر از طریق توسعه تولید صنایع دستی، گیاهان دارویی و توسعه گردشگری عشایری را پیگیری و انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم به صورت ذهنی به تولیدات عشایر اعتماد و علاقه دارند، خاطرنشان کرد: یکی از بهترین ظرفیت های عشایر در حوزۀ غذا و تولید مواد لبنی و پروتئینی است و تشکل های عشایری باید بتوانند این محصولات را برندسازی و بازارپسند کنند.

    هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد

ارسال نظر