غیر فعال کردن بارگزاری اولیه
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور

باید رویکردهای جدید برای بهبود زندگی جامعه عشایری تدوین شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران :

باید رویکردهای جدید برای تقویت و بهبود زندگی جامعه عشایری کشور برنامه ریزی و تدوین شود.

به گزارش روابط عمومی صندوق عشایری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، نشست ارزیابی قرارداد طرح پژوهشی مشترک بین سازمان امور عشایر ایران و موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايي با حضور روسا و مدیران و کارشناسان دو دستگاه در سالن کوچ برگزار شد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در این نشست اظهار داشت: انجام پروژه های مطالعاتی در حوزه عشایر باید کاربردی باشند و منجر به برطرف شدن نیازها و مشکلات جامعه عشایری شوند.

شایان نادری افزود: در مطالعات و ارائه طرح های عشایری، باید سبک زندگی و زیست بوم عشایر مدنظر قرار گیرد و طرح های ارائه شده، علمی، پژوهشی و در راستای توسعه زندگی جامعه عشایری باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری با موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايي و با فهم و درک درست از زندگی عشایر کشور، رویکردهای جدید برای تقویت و بهبود زندگی جامعه عشایری برنامه ریزی و تدوین شود.

 رئیس موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايي نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به اینکه مطالعات نقشه راه برای برنامه ریزی آینده است، اظهار داشت:  برای رسیدن به یک طرح کاربردی نیازمند شناخت مسائل و مشکلات هستیم و یک طرح تحقیقاتی کاربردی در نهایت منجر به تصمیم گیری و سیاست گذاری درست می شود.

علی کیانی راد، گفت: سازمان امور عشایر ایران اشراف کامل اطلاعاتی از جامعه هدف خود دارد و تعامل با نقطه نظرات و دیدگاه های سازمان باعث می شود مسائل و مشکلات حوزه عشایر کشور بهتر شناسایی و طبقه بندی شوند و برای حل آنها اقدام شود.

مهدی میزبان، معاون توسعه و امور زیربنائی سازمان امور عشایر ایران نیز با بیان اینکه انجام مطالعات کاربردی، خط مشی سازمان در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای جامعه عشایری است، گفت: این مطالعات به منظور ارائه خدمات مناسب به جامعه عشایری و براساس شرح خدمات سازمان انجام می شود.

در ادامه مریم حسینی مدیرکل دفتر مطالعات سازمان امور عشایر ایران نیز با اشاره به اینکه پایه و اساس اقدامات سازمان براساس مطالعات و پژوهش های پیشین است، گفت: آسیب شناسی عملکرد سازمان براساس مطالعات پیشین، ضروری است.

    هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد

ارسال نظر