اخبار و تازه ها

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری

جلسه معارفه برزو منصوری بیدکانی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری و تودیع مرتضی ذوی الانواری مدیرعامل سابق این صندوق در تاریخ 15 آبان 1401 در محل سالن جلسات شهید سلیمانی سازمان امور عشایر ایران برگزار گردید.