اخبار و تازه ها

نشست رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی با مشاور وزیر جهاد کشاورزی

نشست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، اعضای هیئت مدیره، مدیران و مشاوران این شرکت، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از فعالیت های مشاورزی عشایری و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در برنامه ریزی و توسعه کشاورزی دانش بنیان، 24 اردیبهشت سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.

جلسه بحث و گفتگو در مورد نحوه معرفی صندوق های حمایت در قرارگاه امنیت غذایی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی با مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه دامپروری و فرآورده های دامی، حمایت از توسعه صنعت طیور کشور و حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری، 22 اردیبهشت سال جاری در شرکت مادرتخصصی دیدار و گفتگو کردند.

 بررسی راهکارهای ارتقای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

جلسه بررسی راهکارهای ارتقای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی و مشاور وزیر و مدیرکل امور مجامع وزارت جهاد کشاورزی، سوم فروردین سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.