اخبار و تازه ها

رئیس سازمان امور عشایر ایران: تعاونی‌های عشایری باید به دنبال راهکارهای جدید در درآمدزایی باشند

رئیس سازمان امور عشایر ایران تاکید کرد:

تعاونی‌های عشایری باید به دنبال رویکردها و راهکارهای جدیدی که قانون اجازه داده برای درآمدزایی بروند چراکه تعاونی پویا تعاونی است که تنوع در درآمدزایی داشته باشد.

 رئیس سازمان امور عشایر ایران: سیل 500 میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌ها در مناطق عشایری وارد کرده است

رئیس سازمان امور عشایر ایران میزان خسارت بارندگی‌ها و سیل از ابتدای سال‌جاری به زیرساخت‌ها و زندگی و معیشت در مناطق عشایری را ۵۰۰میلیارد تومان اعلام کرد.